Go to top

Verwijzers

Contact

Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Crisisdienst / spoedeisende hulp psychiatrie (SEHP)

Bent u geen verwijzer? Neem dan contact op met uw huisarts. Of na 17.00 uur met de dichtstbijzijnde huisartsenpost (HAP)

Voor acute behandeling kunt u uw patiënt verwijzen naar de spoedeisende hulp psychiatrie (SEHP). 24 uur per dag bereikbaar voor verwijzers

24-uurs polikliniek

De SEHP is een 24-uurs polikliniek, waar mensen op basis van een telefonische verwijzing dag en nacht terecht kunnen voor acute hulp. In de SEHP wordt nagegaan welke psychiatrische hulp nodig is, waar en door wie die hulp verleend kan worden, en hoe snel dat moet gebeuren.

Indicatie voor opname

Een bezoek aan de SEHP is geen opname; in de SEHP kan wel een indicatie worden gesteld. Voor een eventuele opname zijn bedden beschikbaar.

De verwijzer wordt binnen 24 uur geïnformeerd over de bevindingen.

Onze Spoedeisende Hulp Psychiatrie polikliniek:

Spoed?

De Spoed Eisende Hulp Psychiatrie (SEHP) is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Voor acute behandeling kunt u uw patiënt doorverwijzen.

Beoordeling bij de cliënt thuis of elders?

Neem dan contact op met de acute dienst Rijnmond Zuid van Parnassia Bavo Groep.

Dáárom Delta:

Lid van: