Go to top

Hulp nodig?

Contact

Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie onvolledig, verouderd of niet correct zijn. Delta Psychiatrisch Centrum is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de in deze website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Geen medisch advies

Delta Psychiatrisch Centrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Delta worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Delta heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de internetsite www.deltapsy.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Delta Psychiatrisch Centrum, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt. © Delta Psychiatrisch Centrum 2008. Voor overname van informatie van de internetsite www.deltapsy.nl moet u contact opnemen met de afdeling Communicatie, info@deltapsy.nl.

Gegevens over uw bezoek

Delta Psychiatrisch Centrum meet informatie over uw verblijf op de site. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van u als websitebezoeker. We gebruiken deze gegevens alleen om de effectiviteit van onze website te meten. Wij maken gebruik van niet functionele cookies voor het programma Google Analytics.

Delta Psychiatrisch Centrum behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden direct na plaatsing op de internetsite www.deltapsy.nl van kracht. 

Dáárom Delta:

Lid van: